Thema-avond Heiloo: 21 redenen waarom God (niet) bestaat (3)

21 redenen waarom God (niet) bestaat deel 3

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op vrijdag 28 september 2018 om 20:15 in Het Trefpunt aan de Abraham du Bois-Hof 2 in Heiloo.280918 21redenenHEILOOgeel 2

Spreker is Bob Tessensohn.

Er zijn veel opsommingen te vinden van mensen die argumenten tegen of voor het bestaan van God hebben. De heer J. H. McKenna, Ph.D. (Senior Lecturer, History of Religious Ideas, University of CA Irvine) schreef onlangs in een Amerikaans online tijdschrift 21 redenen waarom slimme mensen niet in God geloven. Tijdens deze thema avond zullen de stellingen en opmerkingen die, volgens McKenna gedeeld worden door de slimme mensen op deze wereld, onder de loep genomen worden. Is het inderdaad onterecht en "dom" om in God te geloven?

De toegang en koffie of thee zijn gratis.
U bent van harte welkom!

Aan bod komen stelling 11 tot en met 16. De eerste 10 stellingen zijn behandeld in twee eerdere thema-avonden.
U kunt hier het geluidsbestand van de eerste thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 1-5
U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 6-10
U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 12-13

 

Cursus Bible "Basics" in Heiloo

Met deze vier bijeenkomsten in Heiloo willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Dinsdag 19 maart 2019:  De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Dinsdag 2 april 2019: De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Dinsdag 23 april 2019: Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Dinsdag 7 mei 2019: Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd :  Muziek & Dansschool, Het Veld 1, 1852 GG Heiloo om 20:00 uur.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus.

Thema-avond: Bestaat er een Goddelijk (eeuwig) oordeel?

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op vrijdag 30 maart 2018 om 20:15 in Het Trefpunt aan de Abraham du Bois-Hof 2 in Heiloo.120318GoddelijkEeuwigOordeel

Het onderwerp van deze thema avond: "Bestaat er een Goddelijk (eeuwig) oordeel?"

Een goddelijk oordeel klinkt voor veel mensen onheilspellend en het past ook niet meer in de huidige tijdgeest. De vraag is of een dergelijk (eeuwig) oordeel wel bestaat. En als dat bestaat, wie is er bevoegd om een oordeel uit te spreken, op grond waarvan en... wat houdt dat oordeel precies in?
Op deze en andere vragen zal uitgebreid ingegaan worden.

De toegang is gratis, koffie en thee worden u aangeboden door de Evangelie Gemeente Heiloo.

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

Geloven doe je in de kerk!

Woensdagavond 25 oktober 2017 is er weer een thema-avond welke wordt gehouden in 't Trefpunt aan de Abraham Du Bois-hof 2, 1852 EZ in Heiloo.

111017gelovenindekerk

De titel van de thema-avond is "Geloven doe je in de kerk!" De spreker is Bob Tessensohn en de toegang en koffie of thee zijn gratis. Iedereen is van harte welkom!

 

Evangelie Gemeente Holland