Cursus Bijbel: "De geestelijke realiteit" in Alkmaar

Cursus Bijbel: "De geestelijke realiteit" in Alkmaar

De Bijbel vertelt uitgebreid over een geestelijke wereld, die niet zichtbaar is met menselijke ogen, maar een enorme invloed heeft op de mens en op deze wereld. Deze nieuwe Bijbelstudie reeks gaat over de geestelijke realiteit en de geestelijke strijd die in de Bijbel beschreven wordt. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we uitgebreid stilstaan bij:

1. Wat weten we van de geestelijke wereld? 
2. Wie zijn de bewoners van deze wereld?
3. Welk effect heeft het op de wereld?
4. Welk effect heeft het op mij?
5. De geestelijke strijd in gevoel en gedachten
6. Demonie en bevrijding
7. De strijd tegen de machten der duisternis

Deelname is gratis en koffie of thee worden je aangeboden door de Evangelie Gemeente Holland.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Lezing met als onderwerp: "christendom: zegen of vloek"

Lezing met als onderwerp: "christendom: zegen of vloek"

 

Periodiek wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een lezing gehouden. De eerstvolgende is op donderdag 14 oktober 2021 om 20:15 in Wijkcentrum Dirk Prins aan de A.G. Verbeekstraat 35 in Zaandam 070921A0ChristendomZegenVloek

Het christendom bestaat ongeveer 2000 jaar en het heeft zich sindsdien verspreid over de hele wereld. Tijdens deze periode is er ontzettend veel gebeurd onder de noemer van het christendom en de Bijbel. Maar is dit een verrijking geweest voor deze wereld? Heeft het christendom het beloofde licht gebracht of heeft het alleen maar ellende voortgebracht?"

De toegang en koffie of thee zijn gratis.
U bent van harte welkom!

 

Cursus: "De geestelijke realiteit" in Zaandam

Cursus: "De geestelijke realiteit"  in Zaandam

De Bijbel vertelt uitgebreid over een geestelijke wereld, die niet zichtbaar is met menselijke ogen, maar een enorme invloed heeft op de mens en op deze wereld. Deze nieuwe Bijbelstudie reeks gaat over de geestelijke realiteit en de geestelijke strijd die in de Bijbel beschreven wordt. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we uitgebreid stilstaan bij:

1. Wat weten we van de geestelijke wereld?   Cursus De Geestelijke Realiteit
2. Wie zijn de bewoners van deze wereld?
3. Welk effect heeft het op de wereld?
4. Welk effect heeft het op mij?
5. De geestelijke strijd in gevoel en gedachten
6. Demonie en bevrijding
7. De strijd tegen de machten der duisternis

Deze cursus zal gehouden worden in Schagen, Alkmaar en Zaandam.
Deelname is gratis en koffie of thee worden je aangeboden door de Evangelie Gemeente Holland.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Cursusdata zijn: donderdag 24 juni, donderdag 1 juli, donderdag 8 juli en donderdag 15 juli 2021
Tijd: 20:00 uur - 21:30 uur.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

 


 

Cursus Bible "Basics" in Alkmaar 2020

 Cursus: "Bijbel Basics" in Alkmaar

Met vier bijeenkomsten in Alkmaar willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Dinsdag 3 november 2020  De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Dinsdag17 november 2020  De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Dinsdag 1 december 2020  Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Dinsdag 15 december 2020  Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd : Centrum de Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 1816 LG ALKMAAR

Dinsdag 3 november, 17 november, 1 december en 15 december 2020 om 20:00 uur.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

 


Cursus Bible "Basics" in Schagen 2020

Cursus: "Bijbel Basics" in Schagen 171020curusSchagen

Met vier bijeenkomsten in Schagen willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Zondag 1 november 2020 De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 

Zondag 8 november 2020  De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Zondag 15 november 2020  Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Zondag 22  november 2020 Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd : Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM SCHAGEN

van 20:15 uur tot 21:30 uur

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Cursus Bible "Basics" in Zaandam 2020

Cursus: "Bijbel Basics" in Zaandam

Met vier bijeenkomsten in Zaandam willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Vrijdag 31 juli 2020 De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 080220bbzaandam

Vrijdag 14 augustus 2020  De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Vrijdag 28 augustus 2020  Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Vrijdag 11 september 2020 Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd : Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam

van 20:00 uur tot 21:30 uur

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Inloop in Zaandam

De Evangelie Gemeente Holland te Zaandam organiseert op donderdagochtend 6 juni en maandagmiddag 17 juni 2019  een "inloop".150419inloopJuni

Wilt u meer weten over de gemeente, heeft u interesse in het christelijk geloof of heeft u specifieke geloofsvragen? Kom dan langs en ontmoet ons in het Wijkcentrum Dirk Prins. Een kop koffie of thee staat voor u klaar!

Thema-avond Schagen: 21 redenen waarom God (niet) bestaat (4)

21 redenen waarom God (niet) bestaat deel 4

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op vrijdag 9 november 2018 om 20:15 in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM SCHAGEN.141018 21redenenSCHAGEN

Spreker is Bob Tessensohn.

Er zijn veel opsommingen te vinden van mensen die argumenten tegen of voor het bestaan van God hebben. De heer J. H. McKenna, Ph.D. (Senior Lecturer, History of Religious Ideas, University of CA Irvine) schreef onlangs in een Amerikaans online tijdschrift 21 redenen waarom slimme mensen niet in God geloven. Tijdens deze thema avond zullen de stellingen en opmerkingen die, volgens McKenna gedeeld worden door de slimme mensen op deze wereld, onder de loep genomen worden. Is het inderdaad onterecht en "dom" om in God te geloven?

De toegang en koffie of thee zijn gratis.
U bent van harte welkom!

U kunt hier het geluidsbestand van deze avond beluisteren. Aan bod komen stelling 14,16,19 en 21.


U kunt hier het geluidsbestand van de eerste thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 1-5
U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 6-10
U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 12-13

 

Cursus: Bijbel "Hier en Nu" Alkmaar

Cursus: Bijbel "Hier en Nu"

De Evangelie Gemeente Holland in Alkmaar is bezig met een Bijbelcursus van 4 avonden met als titel: De Bijbel: Hier en nu!

Met deze vier bijeenkomsten willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. 081018PosterCursusBijbelHierNuAlkmaarCursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:"

1. Is de Bijbel nog actueel? De meeste teksten uit de Bijbel zijn 1000-en jaren oud en geschreven in een andere tijd. Bijzonder genoeg is de Bijbel nog steeds actueel en toepasbaar op ons leven hier en nu…, misschien wel meer dan ooit.

2. De satan en het kwaad? De Bijbel spreekt van een tegenstander van God, de satan. Hij is het begin van het kwaad en de vader van de leugen. Wat is zijn invloed nu nog op deze wereld? Is het belangrijk om daar meer van te weten?

3. De kerk en de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt veelvuldig besproken in het nieuwe testament van de Bijbel. Maar bestaat hij nog steeds? En de kerk? Eeuwen lang is de invloed van “de kerk” groot geweest, maar is er nog wel een rol voor haar weggelegd?

4. Hier en nu! Wat betekent God, de Bijbel en Gods plan vandaag de dag voor ons persoonlijk. Als de Bijbel waarheid is, waar zouden wij dan mee bezig moeten zijn en welke boodschap geeft de Bijbel aan ons … hier en nu!

Deze cursus zal gehouden worden in Heiloo, Schagen en Zaandam op onderstaande dagen.

   • Alkmaar: donderdag: 8 november, 22 november, 6 december, 20 december 2018. De bijeenkomsten duren van 20:00 tot 21.15. Locatie: Wijkcentrum De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 1816LG Alkmaar.
   • Zaandam: Data volgen nog. Tijd van 20:00 - 21:15. Locatie: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam.
   • Schagen: Data volgen nog. De bijeenkomsten duren van 20:00 - 21:15. Locatie: Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen.
   • Heiloo: Data volgen nog. De bijeenkomsten duren van 20:00 - 21:15. Locatie Het Veld 1, 1852 GG Heiloo.

Om een goede inschatting te maken van het aantal deelnemers, verzoeken wij u om zich via dit invulformulier aan te melden.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Alvast bedankt en hopelijk tot ziens!

 

 

Thema-avond Heiloo: 21 redenen waarom God (niet) bestaat (3)

21 redenen waarom God (niet) bestaat deel 3

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op vrijdag 28 september 2018 om 20:15 in Het Trefpunt aan de Abraham du Bois-Hof 2 in Heiloo.280918 21redenenHEILOOgeel 2

Spreker is Bob Tessensohn.

Er zijn veel opsommingen te vinden van mensen die argumenten tegen of voor het bestaan van God hebben. De heer J. H. McKenna, Ph.D. (Senior Lecturer, History of Religious Ideas, University of CA Irvine) schreef onlangs in een Amerikaans online tijdschrift 21 redenen waarom slimme mensen niet in God geloven. Tijdens deze thema avond zullen de stellingen en opmerkingen die, volgens McKenna gedeeld worden door de slimme mensen op deze wereld, onder de loep genomen worden. Is het inderdaad onterecht en "dom" om in God te geloven?

De toegang en koffie of thee zijn gratis.
U bent van harte welkom!

Aan bod komen stelling 11 tot en met 16. De eerste 10 stellingen zijn behandeld in twee eerdere thema-avonden.
U kunt hier het geluidsbestand van de eerste thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 1-5
U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 6-10
U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 12-13

 

Thema-avond Zaandam: 21 redenen waarom God (niet) bestaat

21 redenen waarom God (niet) bestaat deel 2

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op vrijdag 7 september 2018 om 20:15 uur in Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM ZAANDAM070918 21redenenZAANDAM

Spreker is Bob Tessensohn.

Er zijn veel opsommingen te vinden van mensen die argumenten tegen of voor het bestaan van God hebben. De heer J. H. McKenna, Ph.D. (Senior Lecturer, History of Religious Ideas, University of CA Irvine) schreef onlangs in een Amerikaans online tijdschrift 21 redenen waarom slimme mensen niet in God geloven. Tijdens deze thema avond zullen de stellingen en opmerkingen die, volgens McKenna gedeeld worden door de slimme mensen op deze wereld, onder de loep genomen worden. Is het inderdaad onterecht en "dom" om in God te geloven?

De toegang en koffie of thee zijn gratis.
U bent van harte welkom!

Aan bod komen stelling 6 tot en met 10. De eerste 5 stellingen zijn behandeld in een eerdere thema-avond.
U kunt hier het geluidsbestand van de eerste thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 1-5
U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond van deze reeks downloaden met stelling 6-10

Thema-avond Alkmaar: 21 redenen waarom God (niet) bestaat

21 redenen waarom God (niet) bestaat

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op dinsdag 10 juli 2018 om 20:15 in Wijkcentrum Overdie in Alkmaar aan de Van Maerlantstaat 8-10. Het onderwerp is: 21 redenen waarom God (niet) bestaat.260618 21redenen

De avond wordt gehouden in Wijkcentrum Overdie in Alkmaar aan de Van Maerlantstaat 8-10.
Spreker is Bob Tessensohn.

Er zijn veel opsommingen te vinden van mensen die argumenten tegen of voor het bestaan van God hebben. De heer J. H. McKenna, Ph.D. (Senior Lecturer, History of Religious Ideas, University of CA Irvine) schreef onlangs in een Amerikaans online tijdschrift 21 redenen waarom slimme mensen niet in God geloven. Tijdens deze thema avond zullen de stellingen en opmerkingen die, volgens McKenna gedeeld worden door de slimme mensen op deze wereld, onder de loep genomen worden. Is het inderdaad onterecht en "dom" om in God te geloven?

De toegang en koffie of thee zijn gratis.
U bent van harte welkom!

Aan bod komen stelling 1 tot en met 5.
U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

Cursus Bible "Basics" in Alkmaar

Met deze vier bijeenkomsten in Alkmaar willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

5 juni 2018 De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

100518posterBBcursusAMR

19 juni 2018 De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

3 juli 2018 Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

17 juli 2018 Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd : Centrum de Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 1816 LG ALKMAAR Dinsdag 5 juni 2018,19 juni 2018, 3 juli 2018 en 17 juli 2018 om 20:00 uur.

Cursus Bible "Basics" in Heiloo

Met deze vier bijeenkomsten in Heiloo willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Dinsdag 19 maart 2019:  De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Dinsdag 2 april 2019: De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Dinsdag 23 april 2019: Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Dinsdag 7 mei 2019: Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd :  Muziek & Dansschool, Het Veld 1, 1852 GG Heiloo om 20:00 uur.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus.

Thema-avond Schagen: EENHEID IN DE KERK

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende thema-avond is in Schagen en wordt gehouden in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741XM Schagen op dinsdag 12 juni om 20:15 uur.120618eenheidindekerk

Het onderwerp van deze thema avond: "EENHEID IN DE KERK"

Eenheid onder de gelovigen is noodzakelijk volgens de Bijbel, maar het kerkelijk landschap is nog vaak verdeeld. Een ieder heeft zijn eigen ideeën en leringen die belangrijke raakvlakken hebben, maar soms ook fundamentele verschillen. Zijn deze te overbruggen en is eenheid mogelijk? Wat is eenheid eigenlijk en hoe kan deze eenheid bevorderd, georganiseerd of gecreëerd worden?

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

Thema-avond: LEIDERSCHAP

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op vrijdag 11 mei 2018 om 20:15 uur in Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM ZAANDAM 110518LEIDERSCHAPAANEEN

Het onderwerp van deze thema avond: "LEIDERSCHAP"

Leiderschap is een actueel onderwerp in de politiek, het bedrijfsleven maar ook in de kerken. Steeds meer worden er cursussen en seminars gegeven om kerkleiders te trainen in goed en inspirerend leiderschap. Wat is goed leiderschap eigenlijk, wat zegt de bijbel daar over en kunnen we misschien nog wat leren van de vaardigheden en ervaringen uit het bedrijfsleven? Op deze en nog andere vragen zal uitgebreid ingegaan worden.

De toegang is gratis, koffie en thee worden u aangeboden door de Evangelie Gemeente Zaandam.

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

Thema-avond: Bestaat er een Goddelijk (eeuwig) oordeel?

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op vrijdag 30 maart 2018 om 20:15 in Het Trefpunt aan de Abraham du Bois-Hof 2 in Heiloo.120318GoddelijkEeuwigOordeel

Het onderwerp van deze thema avond: "Bestaat er een Goddelijk (eeuwig) oordeel?"

Een goddelijk oordeel klinkt voor veel mensen onheilspellend en het past ook niet meer in de huidige tijdgeest. De vraag is of een dergelijk (eeuwig) oordeel wel bestaat. En als dat bestaat, wie is er bevoegd om een oordeel uit te spreken, op grond waarvan en... wat houdt dat oordeel precies in?
Op deze en andere vragen zal uitgebreid ingegaan worden.

De toegang is gratis, koffie en thee worden u aangeboden door de Evangelie Gemeente Heiloo.

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

Thema-avond Alkmaar: Wat geloof jij?

Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op dinsdag 27 februari 2018 om 20:15 in de Mare Nostrum aan de Arubastraat 2 in Alkmaar.

Het onderwerp van deze thema avond: "Wat geloof jij?" 130218watgeloofjij

De meeste mensen geloven wel iets. Maar wat houdt dat geloof in en waarop is het gebaseerd? Het christendom neemt de Bijbel als basis en toetssteen van het geloof. Toch kunnen we regelmatig lezen dat Jezus sprak met mensen, die de schriften wel kenden, maar niet alles geloofden wat er beschreven staat. Waarom is dat en wat gelooft u?
Op deze en andere vragen zal uitgebreid ingegaan worden.

De toegang is gratis, koffie en thee worden u aangeboden door de Evangelie Gemeente Alkmaar.

Wij hopen u 27 februari 2018 te mogen ontmoeten tijdens deze thema avond.

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

Thema-avond in Schagen: Is vrede op aarde mogelijk?

Op dinsdagavond 30 januari 2018 houdt Evangelie Gemeente H300118vredeopaardeolland te Schagen een thema-avond met het onderwerp: Is vrede op aarde mogelijk?

Sinds mensenheugenis zijn oorlogen en conflicten aan de orde van de dag. Ook in deze tijd is dat niet anders en worden we meer dan ooit geconfronteerd met de ellende in de wereld. Ondanks mooie woorden, goede voornemens en beloften van leiders in deze wereld, blijft vrede uit. De vraag blijft, is werkelijke vrede op aarde mogelijk en wat houdt deze vrede dan precies in? En als vrede mogelijk is, hoe gaat dat ooit tot stand gebracht worden?

Spreker is Bob Tessensohn. De toegang en koffie of thee zijn gratis. U bent van harte welkom om 20:15 uur in de Grote Kerk, Markt 23a in Schagen. (ingang aan de linkerzijde van de kerk)

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

Thema-avond: De Christusfiguur

Dinsdagavond 28 november 2017 is er weer een thema-avond welke wordt gehouden aan de Heijermansstraat 127, 1502 DJ ZAANDAM.

141117DeChristusfiguur

De titel van de thema-avond is "DE CHRISTUSFIGUUR!"

Wie is Jezus Christus? Sommigen zien de Christus als een leraar, weer een anders als een profeet. De New Age en andere occulte groepen zien Hem meer als een meester. In de antroposofie is Hij bekend als de Christus-figuur of het Christus-wezen.

Jezus vroeg aan de farizeeën: Wat dunkt u van de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij meenden dat Hij Davids zoon was, waarop Jezus zegt: Hoe kan David Hem dan Here noemen? De toenmalige geestelijkheid zagen Hem als de zoon van de timmerman en konden zich niet voorstellen dat Hij de Christus was. Ze verwachtten de Christus als iemand die op hen leek... Wie is Jezus Christus voor u?

De spreker is Walter Tessensohn en de toegang en koffie of thee zijn gratis. Iedereen is van harte welkom!

Download hier het geluidsbestand van de thema-avond "De Christusfiguur"

Geloven doe je in de kerk!

Woensdagavond 25 oktober 2017 is er weer een thema-avond welke wordt gehouden in 't Trefpunt aan de Abraham Du Bois-hof 2, 1852 EZ in Heiloo.

111017gelovenindekerk

De titel van de thema-avond is "Geloven doe je in de kerk!" De spreker is Bob Tessensohn en de toegang en koffie of thee zijn gratis. Iedereen is van harte welkom!

 

Bent u een verloren schaap?

Op dinsdag 5 september 2017 is er een thema-avond van de Evangelie Gemeente Holland in Alkmaar.verlorenschaapHet onderwerp van deze avond is: "Bent u een verloren schaap?".

Veel mensen kennen de evangeliën, geloven in God of hebben zelfs wel eens voor Hem gekozen. Maar wat is daar verder van terecht gekomen? Door veel verschillende redenen zijn ze verdwaald, afgedwaald of dreigen ze verloren te gaan. Maar wanneer behoor je tot deze groep? Hoe kijkt God daar tegen aan en heeft God nog een plan met deze schapen?

De avond wordt gehouden in Wijkcentrum Overdie in Alkmaar aan de Van Maerlantstaat 8-10.
De toegang en koffie of thee zijn gratis.
U bent van harte welkom!

verdwaald

Thema-avond: Wat is jouw waarheid?

Bob Tessensohn houdt in de Evangelie Gemeente Holland te Schagen een thema avond. Deze vindt plaats op dinsdag 28 maart 2017 om 20:15 uur.070317watisjouwwaardheidHet onderwerp van de avond is: "Wat is jouw waarheid?"

"Heeft niet iedereen zijn eigen perceptie, zijn eigen ideeën en zijn eigen waarheid? Maar wat stelt die waarheid voor? Wie of wat bepaalt de waarheid? Bestaat er eigenlijk zoiets als DE waarheid of heeft iedereen gelijk en leiden alle wegen naar dezelfde uitkomst?"
Deze en andere vragen worden beantwoord in het licht van de Bijbel. De toegang en consumpties zijn gratis. De thema avond vind plaats in de Grote kerk, Markt 23a in Schagen.

Lezing: Bent U voorbereid op...

Evangelie Gemeente Holland te Schagen organiseert een lezing op dinsdag 29 november 2016 om 20:15 uur met als onderwerp: Bent u voorbereid op... 141116BentuVoorbereid
Ieder mens moet zich voorbereiden in verschillende situaties in zijn leven:
Zo moet je je voorbereiden op een examen, je voorbereiden op een (zware) wedstrijd in de sport, je voorbereiden op je kind dat binnenkort ter wereld komt of je moet je voorbereiden op een oorlog.
En zo zijn er vele zaken waarop jij je moet voorbereiden.
Je moet je ook voorbereiden op de zware tijden die binnenkort gaan komen en je moet voorbereid zijn op de komst van Jezus Christus. Maar hoe moet jij je voorbereiden? Kom naar de lezing, dan hoor je hoe jij je moet voorbereiden op die zware tijden en op de komst van Jezus Christus.
De toegang is gratis en dat geldt ook voor de koffie en de thee. De lezing vindt plaats in de ‘NIEUWE NES’ op het Schoenmakerspad 1 in Schagen. Meer informatie is verkrijgbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bijbelstudie ZAANDAM: Leven van Petrus

Petrus is nog een jongeman toen hij Jezus ontmoette aan het meer van Galilea. Terwijl hij met zijn broer Andreas aan het vissen is, zegt Jezus tot hen: "Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken". Ze laten alles achter en volgen vanaf dat moment Jezus. Daardoor werd Petrus één van de 12 discipelen die Jezus volgde tijdens zijn bediening op aarde.

Door de verschillende evangeliën komen wij veel te weten van Petrus. Zijn toewijding, geloof en bereidheid om Jezus te volgen, maar ook momenten van ongeloof, hoogmoed en zelfgerichtheid. Deze voorbeelden zijn ook voor ons opgetekend in de Bijbel, zodat wij daarvan zouden leren. Tijdens deze bijbelcursus komen veel verhalen van Petrus aan bod, maar ook de geweldige genade en kracht van God die deze eenvoudige visser veranderde in een grote man Gods.

Bijbelstudie: Leven van Petrus 310322bijbelstudiePetrus

 • 3-daagse Bijbelstudie
 • Data: donderdag 12 mei  26 mei en 9 juni 2022
 • Tijdstip: 20:15 - 21:30
 • Locatie: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam
 • Aanmelden of info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Evangelie Gemeente Holland