Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op dinsdag 27 februari 2018 om 20:15 in de Mare Nostrum aan de Arubastraat 2 in Alkmaar.

Het onderwerp van deze thema avond: "Wat geloof jij?" 130218watgeloofjij

De meeste mensen geloven wel iets. Maar wat houdt dat geloof in en waarop is het gebaseerd? Het christendom neemt de Bijbel als basis en toetssteen van het geloof. Toch kunnen we regelmatig lezen dat Jezus sprak met mensen, die de schriften wel kenden, maar niet alles geloofden wat er beschreven staat. Waarom is dat en wat gelooft u?
Op deze en andere vragen zal uitgebreid ingegaan worden.

De toegang is gratis, koffie en thee worden u aangeboden door de Evangelie Gemeente Alkmaar.

Wij hopen u 27 februari 2018 te mogen ontmoeten tijdens deze thema avond.

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

perberichtenAlkmaar

Evangelie Gemeente Holland